แจ้งการชำระเงิน

 

เมื่อทำการโอนเงินชำระค่าสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบ
หากเราทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้ท่านต่อไป