เพิ่มช่องทางและบัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน


* หากโอนเข้าบัญชี SCB ทราบได้ทันทีเมื่อมีเงินเข้า ไม่จำเป็นต้องแจ้งการชำระเงินก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.