การรับประกัน/การเคลมสินค้า

 

หากสินค้าที่ท่านซื้อไปมีปัญหาในการใช้งาน ชำรุดหรือใช้ไม่ได้ และยังอยู่ระยะเวลารับประกัน ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาที่เรา แล้วเราจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ท่าน (ลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมาเอง)

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่อยู่ในการประกัน จะต้องเกิดจากข้อบกพร่องของตัวสินค้าเอง ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือเกิดความเสียหายจากการใช้งาน เช่น ทำตก แตก ทำน้ำหกใส่ เป็นต้น

โดยท่านต้องส่งใบเสร็จ (ที่ส่งให้พร้อมสินค้า) มาด้วยเมื่อทำการเคลม
ดังนั้นรบกวนเก็บใบเสร็จไว้ด้วยตลอดระยะเวลารับประกัน (ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้)
ขอสงวนสิทธิ์การเคลมสินค้าให้เฉพาะรายการที่มีใบเสร็จด้วยเท่านั้น

* ปกติเราจะไม่เปิดสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า (เพราะที่โรงงานผลิตมีการสุ่มตรวจ QC อยู่แล้ว) อย่างไรก็ตาม หากท่านกลัวว่าซื้อไปแล้วจะใช้ไม่ได้ ไม่อยากเสี่ยงและไม่ซีเรียสถ้าสินถ้าถูกเปิดก่อน ท่านสามารถแจ้งเพิ่มเติมให้เราเปิดมาเทสก่อนส่งให้ท่านได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.